QlikView

Det finns ingenting som inte kan lösas med detta verktyg. Allt kan analyseras, siffror, texter, bilder, kartor

Branschen i sig talar om Business intelligence, Qlikview går ett steg till och introducerar begreppet business analytics. Allt kan göras enkelt och begripligt, för alla i företaget. Från fotfolket på golvet hela vägen upp till styrelserummet.  

Det finns inte någon del av företaget som inte kan dra nytta av Qlikview

 

Men

 

Utan kunskap om hur verktyget Qlikview implementeras. Dvs hur man fångar upp krav och önskemål från verksamheten , definierar nyckeltal och analysmöjligheter, hittar grundläggande information och slutligen knyter ihop säcken i Qlikview applikationer. Utan den kunskapen så är även det bästa av verktyg bara ett verktyg.

Så det är tur att vi finns.  Värdet på en investering i Qlikview blir SÅ mycket större om man har en förstående, kunnig och erfaren konsult. 

Låt dig inspireras av alla hundratals exempel på hur Qlikview kan användas på www.qlikview.com/se 

och ...

 ... ta oss till hjälp med att få in det i Er verklighet.