Om Oss

Business intelligence , Data warehousing, Executive information systems, Everybody’s information system, Key Performance Indicators, Nycketalsuppföljning, Balance scorecarding.

Alla modeorden uttrycker egentligen en och samma sak: att skapa relevant och tillförlitligt  beslutsunderlag.

Kanske är det för fikonspråket, för mångtydigheten, för komplexiteten eller för att ork och resurser helt enkelt tar slut någon stans på vägen, men faktum är att de flesta företag har mycket kvar att göra när det gäller system för beslutsstöd.

Efter att i många år ha specialiserat oss på denna typ av system har vi lärt oss hur sådana här projekt ska drivas för att få bästa resultat: hur man avgränsar ett projekt, hur det färdiga resultatet kan se ut för att ge maximal nytta, och vilka fallgropar som finns på vägen.

 

Vi som jobbar på Business Information Providers AB