Lösningar

Våra lösningar

Allting går ut på att få bättre beslutsunderlag.

Bättre än vad kan man fråga sig?  Bättre än befintligt blir svaret!

Om Du startar med ett vitt papper, dvs inte har någonting, så kan arbetet med att ta fram bättre beslutstöd innebära allt från framtagning av nyckeltal, hur dom skall beräknas och presenteras, hela vägen till identifiering, länkning och bearbetning av grundläggande data.

Om Du har ett väl fungerande system för analys och uppföljning av löpande ekonomiinformation  men saknar jämförelsevärden,  så blir beslutstödet bättre om vi får hjälpa till att ta fram en budget och prognos rutin.

Om Du har koll på precis hur mycket som fakturerats av produktsortimentet till befintliga kunder, men inte vet förrän i slutet av året vad man lämnar bort i produkt och marknadsstöd, då blir beslutstödet bättre med en rutin som beräknar Nettofakturering löpande varje dag.

Genom åren har vi samlat på oss många praktiska exempel på hur man skapar bättre beslutstöd, inom olika områden, från olika branscher.

Lösningarna består alltid av erfarenhet, kunskap och bra verktyg.  Med rätt resurser förvandlar man lätt oceaner av data till en guldgruva med information , precis som bilden visar.

 

Våra lösningar behöver inte ta månader och år att genomföra, det går oftast på dagar eller veckor.

Våra lösningar kallar vi för Business Intelligence, som resten av vår bransch, men varför krångla till det ??

Bättre beslutstöd är väl bra nog !!