Pickin Basic

Pickin Basic

Pickin Basic är ett perfekt verktyg för att göra ditt beslutsstödssystem fullständigare.
PickinBasic skapar en databas , eller uppsamlingsplats, för alla de kompletterande uppgifter som behövs för att göra företagets BI system så bra som möjligt redan från början.
Med PickinBasic minskar behovet av att manuellt lägga sista handen vid BI-applikationerna. Det blir färdigt på en gång.
Ett klarare beslutsstöd, helt enkelt.

Här finner du mer detaljer om sysemet