Specialiteter

Våra specialiteter

Experter på Business Intelligence. Data warehouse och beslutstöd.

Lätt att säga, men vad betyder det ?

Under massor med år har man arbetat för att få fram system som kan hantera så mycket information som möjligt på ett så effektivt sätt som möjligt, med utgångspunkt från specifika delar av ett företag eller verksamhet .

Exempel på detta är Ekonomisystem, optimerade för ekonomiavdelningens dagliga arbete, order och faktureringsystem för säljavdelningar och PA-system för lönekontoret etc.

Ett företag består ju av en hel massa avdelningar och verksamheter, och följdaktligen också av en hel mängd system och verkligen jättemycket detaljinformation.

Vi arbetar med att sammanställa nyckelinformation från alla dessa system och ofta också extern information , för att sedan presentera rätt sak, i rätt form till rätt person.

Allt med syfte att öka möjligheterna till att fatta bättre beslut.

Låter enkelt, men ställer en del krav, både på system och människor.

För att fungera i denna miljö måste man ha kunskap om såväl verksamhet som teknik.

Man måste ha lärt sig att begreppet "vinst" innebär olika saker på försäljnings avdelningen respektive hos ekonomerna. Man måste också känna till att en avdelnings framgång i en verksamhet inte alltid betyder att hela verksamheten går bra. 

Att känna till begrepp som "Meta data", "Incrementell uppdatering", "MOLAP", "Assosiativa databaser", "Datamarts" och "in memory analysis" hör också till vår proffesion.

Helhetssyn är en framgångsfaktor!