Historik

Historik

Business Information Providers har sina rötter i ett företag vid namn Infomanager Oy. Redan på 1980-talet utvecklade detta finska bolag en standardprodukt för datawarehouse (dw) och business intelligence (bi)
Plattformen var IBM och namnet på systemet TREND. I Sverige såldes och implementerades systemet av affärssystemsleverantören IBS.
Drygt 10 år senare, 1999,  startades InfoManager's  svenska dotterbolag,  Infomanager Scandinavia AB

Produkten hade under tiden hunnit att både byta namn till InfoManager och att kraftfullt utvecklas. Ny teknik, nya funktioner och nya moduler.

Under 2004 köptes hela Infomanager, produkt och bolag, av det amerikanska företaget United Rental. UR var den ojämförligt största användaren av Infomanager och fortsatte utveckla systemet via sitt IT-bolag Wynne systems.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 
Den svenska delen av InfoManager såldes 2005, och ägs idag till 100 % av oss som arbetar här.

I samband med ägarbytet ändrades också namnet till Business Information Providers i Sverige AB. Och inriktningen mot den nya BI produkten QlikView startade.

BIPAB (som är en gångbar förkortning av vårt juridiska namn), var en av de första

Certified Implementation Partner

till QlikView.

Vid sidan av rent konsultarbete har vi även en liten men intressant tillverkning av egen programvara för hantering av kompletterande BI information.