BI-Teori

BI-Teori

En av hörnstenarna i BI-konceptet är naturligtvis Informationen i sig. Och för att vara värd namnet , för att få ta steget från att vara del av oceanerna av data, så skall informationen vara:

Business intelligence, förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld Business intelligence syftar ofta till att stödja beslutsfattande. Ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem *
  • Definierad
  • Tvättad
  • Kontinuerlig
  • Aktuell
  • Åtkomlig
  • Likadan
  • Begriplig

Och kring detta finns det många, många teorier.

Business discovery är ett helt nytt sätt att arbeta som ger affärsanvändaren total kontroll **

BI-systemens framtid, som redan är här, innefattar bland annat begreppet Business Discovery.
Att förena möjligheter till att hitta svaret på frågan du inte hade med kraven på information i ett traditionellt BI-system, det kräver bra verktyg och duktiga människor.

Administrerad Dataanvändning möjliggör enkel självbetjäning. **

En väldefinierad BI miljö med kraftfulla verktyg ger användaren möjlighet att själv ta fram sitt beslutsstöd, utan att behöva vänta på eller ta hjälp av andra,

Källa
* Wikipedia
** Qlik