BI-Praktik

BI-Praktik

Många beslut grundas på bristfällig information från ofullständiga, opraktiska och i värsta fall missvisande rapporter.

Situationen med ”Listan på många sidor…”  ur vilken man plockar ett antal deltotaler, skriver in dessa i sitt eget Excel ark, för att så småningom skapa sig ett eget besluts underlag känns förmodligen igen av de flesta.  På många ställen är listan inte längre en fysisk pappersrapport utan en datafil, men principen är densamma.

Så vad händer ?, Jo det finns förskräckande många människor  som ägnar alldeles för mycket tid och kraft till att Skapa information för analys. I stället för att Analysera skapad information.

Även hos företag som kommit långt inom BI och Beslutsstöd finns det alltid något att lyfta vad gäller tillgång till och kvalitet på analys och beslutsunderlag.

 

Vi hjälper våra kunder att förena praktik och teori.