BI-Exempel

Några BI-Exempel

Under de år vi hjälp företag ta fram bättre beslutstöd har vi genomfört både stora och små projekt.

Det finns egentligen inget som säger att man måste göra på ett visst sätt för att lyckas.

Däremot finns det åtminstone två fundamentala sanningar:

-          Att man inte kan lösa allt på en gång. Bättre beslutstöd får man enligt samma principer som för ätande av Elefant , dvs man tar det Bit för Bit.

-          Att man inte får nånting gjort om man aldrig börjar.   Om BI-projekten skall vänta på bättre tider och gynnsammare förutsättningar så kommer de inte igång. 

Så vi slår ett slag för BI-Lösningar: 

Här kommer några exempel på vad vi gjort genom åren hos olika företag i skilda branscher.  Men alltid med bättre beslutstöd som resultat.

 • Budget och prognoser.
 • Volym och pris mix.
 • Pris och lönsamhetskalkylering.
 • Försäljningsuppföljning
 • Inköp / leverantörsbevakning
 • Ekonomiuppföljning 
 • Konsolidering
 • Resultat och balansräkning
 • Migrering från gammal till ny BI-miljö.
 • Dokumentation av BI miljö.
 • OTIF / leveransuppföljning.
 • HR uppföljning. 
 • Beläggningsuppföljning.
 • Lagervärdering
 • Lageranalyser
 • Uppföljning och analys av löpande rörelsekapital
 • Leveransprecision
 • Dashboards
 • Styr och målkort. 
 • Simuleringar. Valuta exponering, prisförändringar. 
 • Rabatt och säljstöd för nettofakturering
 • Försäljningsanalyser till externa intressenter, 
 • Uppföljning av BI projekt

 

Vill du veta mer: använd kontakt formuläret eller ring.

Kontakta Oss